Správa lékařkého SW

Uživatelská podpora a servis techniky v ordinacích lékařů – MEDICUS, PCDOKTOR, E-recept-Sukl, Certifikáty, Portál ZP

Jedním z pilířů obchodního úspěchu produktu jsou kvalitní servisní služby. Servisnímu zázemí, dostupnému 12 hodin denně, bude program neustále aktuální. Pravidelné bulletiny navíc podrobně informují o četných rozšířeních programu a o souvisejících legislativních změnách. Spolu se zákaznickou linkou HOTLINE zajišťuje operativní servis v celé české republice.

Programy jsou určeny pro počítače vybavené operačním systémem Microsoft® WindowsTM.

Webová aplikace pro lékaře eReceptu: https://www.epreskripce.cz/webove-aplikace

Webová aplikace pro lékaře

Webová aplikace pro lékaře slouží k vytváření elektronických receptů (eRecept) a odesílání do Centrálního úložiště elektronických receptů. V aplikaci lze vyhledávat založené eRecepty a zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept. Tato aplikace je alternativou k vystavování eReceptů v lékařských softwarech, např. tehdy, pokud lékař žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci.

Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL. V aplikaci je implementována možnost připojení kvalifikovaného certifikátu (podpisového) na zabezpečeném prostředku.

Vstup do aplikace: https://lekar.erecept.sukl.cz (pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

Pro podepisování eReceptů pomocí certifikátu uloženém na USB tokenu  či čipové kartě pro 32 bitový operační systém je nutné, abyste si nainstalovali aplikaci eSigner na Váš počítač zde: erecept.signersetup-cs-x86.zip

Webová aplikace pro lékárníky

Tato aplikace slouží, v souladu s připravovanou vyhláškou, k možnosti ověřit si eRecept v případě výpadků systémů (internetu, elektřiny, systému lékárny). Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékárníka od SÚKL.

 Vstup do aplikace: https://lekarnik.erecept.sukl.cz (pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

Webová aplikace pro pacienty

Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány. V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept. Důležitou funkcí je nastavení účtu pro mobilní aplikaci.

Pro její používání je nutné zajistit si souhlas s poskytováním referenčních údajů, které následně slouží, jako potvrzení souhlasu. K zajištění souhlasu s poskytováním referenčních údajů na Czech POINTu je nutné osobně navštívit Kontaktní místa veřejné správy. Podrobnosti viz. návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu.

Vstup do aplikace: https://pacient.erecept.sukl.cz

Odkazy na aktivace a užitečné informace

https://www.epreskripce.cz/pristup-k-elektronicke-preskripci
https://pristupy.sukl.cz/
https://www.epreskripce.cz/
https://www.epreskripce.cz/stav-systemu-erecept
https://www.cssz.cz/eneschopenka
https://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html
http://www.olecich.cz/
http://www.sukl.cz/