Zajišťujeme kompletní elektroinstalace a revize

Silnoproud & slaboproud

slaboproud – dá se odvodit z názvu a je to veškeré vedení kde se vyskytuje bezpečné napětí do 72 V, mezi slaboproud jde radit rozvody pro EZS, EPS, datové a televizní rozvody, veškeré rozvody pro řízení jak v domácnosti, tak v halách.

Pokud mluvíme o silnoproudých rozvodech tak se zpravidla jedná o rozvody kde se pohybuje napětí od 230V výše, jedná se o rozvody, které se využívají pro rozvod zásuvek světel různých ventilátoru, čerpadel a jiné zřízení které jsou připojeny k elektrické síti

SILNOPROUDÉ SÍTĚ

Silnoproudé elektroinstalace jsou oborem, který vyžaduje jednak vysokou technickou a manažerskou úroveň řídících pracovníků, a především vysoké pracovní nasazení a odbornou způsobilost montážních pracovníků. Díky zkušenostem s instalacemi v bytové, průmyslové a obchodní výstavbě a inženýrských sítích můžeme uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků včetně speciálních zakázek. Disponujeme veškerou potřebnou technikou a týmem zaškolených a odborně zdatných zaměstnanců. Systém řízení kvality ISO aplikujeme ve všech stupních bez ohledu na ta, zda se jedná o malou stavbu soukromého charakteru nebo průmyslový komplex nadnárodní společnosti.

Co Vám tedy můžeme nabídnout?

 •  technické návrhy a poradenství ve všech oblastech silnoproudých zařízení
 • jednání s orgány státní správy a dodavateli energií, vyřízení administrativních záležitostí
 • zhotovení projektové dokumentace silnoproudých zařízení pro všechny projekční stupně dle stavebního zákona (územní řízení, stavební povolení i realizaci stavby)
 • zpracování nabídek a rozpočtových kalkulací dle požadavku zákazníka
 • kompletní realizace veškerých instalačních prací a dodávek silnoproudých zařízení vč. vyřízení subdodávek pro zařízení vysokého napětí
 • speciální silnoproudé instalace řízené elektronickými prvky EIB
 • provádění výchozích i pravidelných revizí elektrických zařízení, záruční a pozáruční servis

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

Našim zákazníkům navrhujeme a vytváříme komunikační prostředí, s požadavkem na přenos dat, obrazu a hlasu. Pro zvýšení propustnosti a bezpečnosti těchto dat zákazníkům vytváříme virtuální sítě prostřednictvím rozvodů strukturované kabeláže jak metalických, tak optických, včetně řešení fiber to desk nebo bezdrátových mikrovlnných spojů technologií Ethernet, Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet.

 • EPS – elektronické požární signalizace
 • EZS – elektronické zabezpečovací systémy
 • CCTV – kamerové systémy
 • ACS – přístupové a docházkové systémy
 • JČ – systémy jednotného času
 • STK – strukturované kabeláže
 • ATU – telefonní rozvody, ústředny
 • STA – televizní a satelitní systémy
 • DT – domovní telefony a videotelefony
 • ER – evakuační rozhlasy

Samozřejmě všechno včetně REVIZNÍCH ZPRÁV